Varför dyker Facebook upp längst mer som om dét vore en handoffapp? Någon som sett samma sak? Det ör hela tiden Facebook såvida inte handoff är "igång" på telefonen.

Detta händer bara på ipaden och inte på telefonen.

Edit: det försvann nu efter det att jag öppnade safari på ipaden.