• Medlem
  • Gävle
  • 2015-08-11 10:08

Jag funderar över varför det finns två papperskorgar i gmail. En som heter [Gmail] Papperskorgen & en som heter Papperskorgen?

Saken är den att skräp kommer till Papperskorgen men skulle man kunna ta bort den & ändra så skräp kommer rätt dvs till den som heter [Gmail] Papperskorgen