Ni som brukar vara så noga med att följa Apples skrivsätt (iPhone, iPad etc) borde skriva 5s och 5c eftersom det är så som Apple refererar till telefonerna i skriven text

Så det så