Uppdatera phpMyAdmin

Tråden skapades och har fått 13 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Hej
Jag håller på att bli galen.
Tänkte att jag skulle uppdatera min phpMyAdmin från 3.2.4 till senaste 4.0.1, men det går inget vidare.
Om jag förstått det rätt så ska man bara byta en fil som heter config.inc.php den filen fins dock inte i det nya. Hittar bara en fil som heter config.sample.inc.php, testade att kopiera över den utan resultat.

Vilket operativsystem pratar vi om?

Har en iMac med Mac OS X Lion 10.7.5
XAMPP 1.7.3

Om det var det du undrade.

@Utstrand: Får du några felmeddelanden? config.sample.inc.php är bara en exempelfil, för att #phpMyAdmin ska hitta den så måste den döpas om till config.inc.php och du måste uppdatera innehållet med dina egna serveruppgifter.

Senast redigerat 2013-05-19 15:28

Jag hittade config.inc.php i en mapp. men tyvärr så hände ingenting när jag kopierade över den. fick bara en vit sida, ingen varning eller något:/

Ursprungligen av Utstrand:

Hej
Jag håller på att bli galen.
Tänkte att jag skulle uppdatera min phpMyAdmin från 3.2.4 till senaste 4.0.1, men det går inget vidare.
Om jag förstått det rätt så ska man bara byta en fil som heter config.inc.php den filen fins dock inte i det nya. Hittar bara en fil som heter config.sample.inc.php, testade att kopiera över den utan resultat.

Vet dock inte om den nya filen var den rätta. ser helt annorlunda ut mot den gamla

<?php
/* vim: set expandtab sw=4 ts=4 sts=4: */
/**
* Config file view and save screen
*
* @package PhpMyAdmin-Setup
*/

if (!defined('PHPMYADMIN')) {
exit;
}

/**
* Core libraries.
*/
require_once './libraries/config/FormDisplay.class.php';
require_once './setup/lib/index.lib.php';
require_once './setup/lib/ConfigGenerator.class.php';

$config_readable = false;
$config_writable = false;
$config_exists = false;
check_config_rw($config_readable, $config_writable, $config_exists);
?>
<h2><?php echo __('Configuration file') ?></h2>
<?php PMA_displayFormTop('config.php'); ?>
<input type="hidden" name="eol" value="<?php echo htmlspecialchars(PMA_ifSetOr($_GET['eol'], 'unix')) ?>" />
<?php PMA_displayFieldsetTop('', '', null, array('class' => 'simple')); ?>
<tr>
<td>
<textarea cols="50" rows="20" name="textconfig" id="textconfig" spellcheck="false"><?php
echo htmlspecialchars(ConfigGenerator::getConfigFile())
?></textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lastrow" style="text-align: left">
<input type="submit" name="submit_download" value="<?php echo __('Download') ?>" class="green" />
<input type="submit" name="submit_save" value="<?php echo __('Save') ?>"<?php
if (!$config_writable) {
echo ' disabled="disabled"';
} ?> />
</td>
</tr>
<?php
PMA_displayFieldsetBottomSimple();
PMA_displayFormBottom();
?>

Ursprungligen av Utstrand:

Jag hittade config.inc.php i en mapp. men tyvärr så hände ingenting när jag kopierade över den. fick bara en vit sida, ingen varning eller något:/

Utskrift av felmeddelanden kan vara avstängd. Kontrollera om du har några fel i serverloggarna, tror att #XAMPP lägger dessa under /Applications/XAMPP/xamppfiles/logs, annars kan du se vad du har för inställningar för loggarna i Apache's/PHP's konfigurationsfiler.

@Utstrand: Konfigurationsfilen ska se ut så här: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/blob...

Om du lägger kod i [code] ... [/code] - block så blir det lättare för andra att läsa btw.

hm, tyvärr inget som jag förstod i filerna

Sista felet i error_log
[Sun May 19="19" 15:56:10 2013="2013"] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/pca3.crl

Och någr från access_log
::1 - - [19/May/2013:15:57:09 +0200] "GET /xampp/cds.php HTTP/1.1" 200 1430
::1 - - [19/May/2013:15:57:11 +0200] "GET /xampp/components.php HTTP/1.1" 200 2210
::1 - - [19/May/2013:15:57:15 +0200] "GET /xampp/manuals.php HTTP/1.1" 200 1370
::1 - - [19/May/2013:15:57:16 +0200] "GET /xampp/security.php HTTP/1.1" 200 4037
::1 - - [19/May/2013:15:57:17 +0200] "GET /xampp/php.php HTTP/1.0" 200 2
::1 - - [19/May/2013:15:57:17 +0200] "GET /xampp/mysql.php HTTP/1.0" 200 2
::1 - - [19/May/2013:15:57:17 +0200] "GET /xampp/cgi.cgi HTTP/1.0" 200 3
::1 - - [19/May/2013:15:57:17 +0200] "GET /xampp/ssi.shtml HTTP/1.0" 200 4
::1 - - [19/May/2013:15:57:17 +0200] "GET /xampp/perl.pl HTTP/1.0" 200 2
::1 - - [19/May/2013:15:57:17 +0200] "GET /xampp/status.php HTTP/1.1" 200 2876
::1 - - [19/May/2013:15:57:18 +0200] "GET /xampp/start.php HTTP/1.1" 200 570

och filen såg inte exakt rätt ut heller.

<?php
/* vim: set expandtab sw=4 ts=4 sts=4: */
/**
 * phpMyAdmin sample configuration, you can use it as base for
 * manual configuration. For easier setup you can use setup/
 *
 * All directives are explained in Documentation.html and on phpMyAdmin
 * wiki <http://wiki.phpmyadmin.net>.
 *
 * @version $Id: config.sample.inc.php 13111 2009-11-09 15:02:21Z lem9 $
 * @package phpMyAdmin
 */

/*
 * This is needed for cookie based authentication to encrypt password in
 * cookie
 */
$cfg['blowfish_secret'] = ''; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */

/*
 * Servers configuration
 */
$i = 0;

/*
 * First server
 */
$i++;
/* Authentication type */
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
/* Server parameters */
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = false;
/* Select mysqli if your server has it */
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysql';
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = false;

/* rajk - for blobstreaming */
$cfg['Servers'][$i]['bs_garbage_threshold'] = 50;
$cfg['Servers'][$i]['bs_repository_threshold'] = '32M';
$cfg['Servers'][$i]['bs_temp_blob_timeout'] = 600;
$cfg['Servers'][$i]['bs_temp_log_threshold'] = '32M';

/* User for advanced features */
// $cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'pma';
// $cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = 'pmapass';
/* Advanced phpMyAdmin features */
// $cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = 'phpmyadmin';
// $cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = 'pma_bookmark';
// $cfg['Servers'][$i]['relation'] = 'pma_relation';
// $cfg['Servers'][$i]['table_info'] = 'pma_table_info';
// $cfg['Servers'][$i]['table_coords'] = 'pma_table_coords';
// $cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] = 'pma_pdf_pages';
// $cfg['Servers'][$i]['column_info'] = 'pma_column_info';
// $cfg['Servers'][$i]['history'] = 'pma_history';
// $cfg['Servers'][$i]['designer_coords'] = 'pma_designer_coords';
/* Contrib / Swekey authentication */
// $cfg['Servers'][$i]['auth_swekey_config'] = '/etc/swekey-pma.conf';

/*
 * End of servers configuration
 */

/*
 * Directories for saving/loading files from server
 */
$cfg['UploadDir'] = '';
$cfg['SaveDir'] = '';

?>

@Utstrand:

Citat:

[Sun May 19="19" 15:56:10 2013="2013"] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/pca3.crl

Det här är orelaterat till phpMyAdmin.

Citat:

::1 - - [19/May/2013:15:57:09 +0200] "GET /xampp/cds.php HTTP/1.1" 200 1430
::1 - - [19/May/2013:15:57:11 +0200] "GET /xampp/components.php HTTP/1.1" 200 2210
::1 - - [19/May/2013:15:57:15 +0200] "GET /xampp/manuals.php HTTP/1.1" 200 1370
::1 - - [19/May/2013:15:57:16 +0200] "GET /xampp/security.php HTTP/1.1" 200 4037
::1 - - [19/May/2013:15:57:17 +0200] "GET /xampp/php.php HTTP/1.0" 200 2
::1 - - [19/May/2013:15:57:17 +0200] "GET /xampp/mysql.php HTTP/1.0" 200 2
::1 - - [19/May/2013:15:57:17 +0200] "GET /xampp/cgi.cgi HTTP/1.0" 200 3
::1 - - [19/May/2013:15:57:17 +0200] "GET /xampp/ssi.shtml HTTP/1.0" 200 4
::1 - - [19/May/2013:15:57:17 +0200] "GET /xampp/perl.pl HTTP/1.0" 200 2
::1 - - [19/May/2013:15:57:17 +0200] "GET /xampp/status.php HTTP/1.1" 200 2876
::1 - - [19/May/2013:15:57:18 +0200] "GET /xampp/start.php HTTP/1.1" 200 570

Det här med, det är bara en lista över requests som Apache har tagit emot.

Citat:

och filen såg inte exakt rätt ut heller.

Har du laddat upp den riktiga filen? Har du jämfört serveruppgifterna i den nya med de i den gamla?

Tycker att jag har gjort det, men men. Funderar på att avinstallera allt och börja från 0

Kommer så långt som till en inloggningsruta.
Vart ändrar/bestämmer jag användarnamn och lösenord??

Bild på dit jag kommer
http://www.utstrand.se/Bilder/index.html

Den nya config.inc.php filen ser ut så här:
i gamla stod det tydligare vad som var lösen och user men hur fungerar den här?

<?php 
/* vim: set expandtab sw=4 ts=4 sts=4: */ 
/** 
 * phpMyAdmin sample configuration, you can use it as base for 
 * manual configuration. For easier setup you can use setup/ 
 * 
 * All directives are explained in documentation in the doc/ folder 
 * or at <http://docs.phpmyadmin.net/>. 
 * 
 * @package PhpMyAdmin 
 */ 

/* 
 * This is needed for cookie based authentication to encrypt password in 
 * cookie 
 */ 
$cfg['blowfish_secret'] = 'a8b7c6d'; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */ 

/* 
 * Servers configuration 
 */ 
$i = 0; 

/* 
 * First server 
 */ 
$i++; 
/* Authentication type */ 
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie'; 
/* Server parameters */ 
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost'; 
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp'; 
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = false; 
/* Select mysql if your server does not have mysqli */ 
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysqli'; 
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = false; 

/* 
 * phpMyAdmin configuration storage settings. 
 */ 

/* User used to manipulate with storage */ 
// $cfg['Servers'][$i]['controlhost'] = ''; 
// $cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'pma'; 
// $cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = 'pmapass'; 

/* Storage database and tables */ 
// $cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = 'phpmyadmin'; 
// $cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = 'pma__bookmark'; 
// $cfg['Servers'][$i]['relation'] = 'pma__relation'; 
// $cfg['Servers'][$i]['table_info'] = 'pma__table_info'; 
// $cfg['Servers'][$i]['table_coords'] = 'pma__table_coords'; 
// $cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] = 'pma__pdf_pages'; 
// $cfg['Servers'][$i]['column_info'] = 'pma__column_info'; 
// $cfg['Servers'][$i]['history'] = 'pma__history'; 
// $cfg['Servers'][$i]['table_uiprefs'] = 'pma__table_uiprefs'; 
// $cfg['Servers'][$i]['tracking'] = 'pma__tracking'; 
// $cfg['Servers'][$i]['designer_coords'] = 'pma__designer_coords'; 
// $cfg['Servers'][$i]['userconfig'] = 'pma__userconfig'; 
// $cfg['Servers'][$i]['recent'] = 'pma__recent'; 
/* Contrib / Swekey authentication */ 
// $cfg['Servers'][$i]['auth_swekey_config'] = '/etc/swekey-pma.conf'; 

/* 
 * End of servers configuration 
 */ 

/* 
 * Directories for saving/loading files from server 
 */ 
$cfg['UploadDir'] = ''; 
$cfg['SaveDir'] = ''; 

/** 
 * Defines whether a user should be displayed a "show all (records)" 
 * button in browse mode or not. 
 * default = false 
 */ 
//$cfg['ShowAll'] = true; 

/** 
 * Number of rows displayed when browsing a result set. If the result 
 * set contains more rows, "Previous" and "Next". 
 * default = 30 
 */ 
//$cfg['MaxRows'] = 50; 

/** 
 * disallow editing of binary fields 
 * valid values are: 
 *  false  allow editing 
 *  'blob'  allow editing except for BLOB fields 
 *  'noblob' disallow editing except for BLOB fields 
 *  'all'  disallow editing 
 * default = blob 
 */ 
//$cfg['ProtectBinary'] = 'false'; 

/** 
 * Default language to use, if not browser-defined or user-defined 
 * (you find all languages in the locale folder) 
 * uncomment the desired line: 
 * default = 'en' 
 */ 
//$cfg['DefaultLang'] = 'en'; 
//$cfg['DefaultLang'] = 'de'; 

/** 
 * default display direction (horizontal|vertical|horizontalflipped) 
 */ 
//$cfg['DefaultDisplay'] = 'vertical'; 


/** 
 * How many columns should be used for table display of a database? 
 * (a value larger than 1 results in some information being hidden) 
 * default = 1 
 */ 
//$cfg['PropertiesNumColumns'] = 2; 

/** 
 * Set to true if you want DB-based query history.If false, this utilizes 
 * JS-routines to display query history (lost by window close) 
 * 
 * This requires configuration storage enabled, see above. 
 * default = false 
 */ 
//$cfg['QueryHistoryDB'] = true; 

/** 
 * When using DB-based query history, how many entries should be kept? 
 * 
 * default = 25 
 */ 
//$cfg['QueryHistoryMax'] = 100; 

/* 
 * You can find more configuration options in the documentation 
 * in the doc/ folder or at <http://docs.phpmyadmin.net/>. 
 */ 
?>
Ursprungligen av Utstrand:

Kommer så långt som till en inloggningsruta.
Vart ändrar/bestämmer jag användarnamn och lösenord??

Bild på dit jag kommer
http://www.utstrand.se/Bilder/index.html

$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
/* Server parameters */
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = false;
/* Select mysql if your server does not have mysqli */
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysqli';
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = false;

Om du har rätt host/adress för din server (localhost i exemplet ovan) så ska det räcka att du fyller i ditt användarnamn och lösenord i forumuläret du får upp nu. Eftersom att inloggningen sparas i en cookie kommer du inte behöva göra det varje gång. Vill du logga in utan att fylla i det alls så kan du ändra auth_type till 'config' istället för 'cookie', och lägga till två nycklar för lösenord och användarnamn i arrayen:

$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
$cfg['Servers'][$i]['user']   = 'användarnamn';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = '**********';

Notera att det ger alla som kommer åt phpMyAdmin tillgång till din databas och att du då istället bör se till att hålla den säker på andra sätt.

Det finns mer information om inloggningsmetoder här:
Using authentication modes

Tackar, nu gick det;)
Var även tvungen att ändra på:
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = false; till true

Säkerheten är inte så viktig, är min egen dator hemma bara för tester mm. Sen om jag lägger ut det så har jag lösenord mm..

1
Bevaka tråden