Om jag har tre skärmar kopplade till datorn går det enkelt att köra powerpoint på två: en med föredragshållarvy och en med bilderna. Den tredje lämnas orörd och användbar. Med keynote blir den tredje helt svart och kan inte användas. Hur får jag den fri att ha andra fönster öppna under tiden?