Lika fint som det är ledsamt använder sig nu neonatalavdelningar både i USA och Europa av FaceTime för att låta föräldrar se sina för tidigt födda barn.

Läs hela artikeln här