Med anledning av de läckta bilderna på iPhone 12 har Parker Ortolani skapat konceptbilder på hur det kan komma att se ut med widgets på iOS.

Läs hela artikeln här