Hur ser ni på smarta hem i framtiden? Tror ni vår vardag kommer genomsyras av att större delen av våra vardagliga "ting" är uppkopplade enheter?