Jag vill lära mig lite mer om programmering med FileMaker Pro v.14 Advanced
Jag håller på att bygga upp en mötesrumsbokningssystem med FileMaker Pro.
Har tre tabeller:
- Booking
- Room
- Customer

I Bookings tabellen har jag:
- booking_id
- booking_start_date
- booking_start_time
- booking_end_date
- booking_end_time
- customer_id
- no_of_participants
- food
- beverages
- comments

I Room tabellen har jag:
- room_id
- room_name
- room_level
- max_no_of_persons

I Customer tabellen har jag:
- customer_id
- first_name
- surname
- organization
- organization_no
- phone
- email

I Booking layouten har jag en popupknapp (Rum) som visar rummens namn – just nu visar den samtliga rum (oavsett kriterier).
Jag vill att rummens namn skall skall dyka upp i popupknappen (eller är valbara) om de uppfyller två kriterier:
1) Att rummen är tillgängliga (se booking_start_date, booking_start_time, booking_end_date och booking_end_time [samtliga i Room])
2) Att rummen är stora nog för det antal deltagare som kunden önskar (se no_of_participants [Booking] och max_no_of_persons [Room])

Kyrkans möteslokaler hyrs ju inte ut hela dagar utan kan hyras timvis.

Hur skall skripten skrivas eller göras för att Rum knappen skall fungera som önskat?

Det finns även en till popupknapp i Booking layouten (Kund):
Här önskar jag att om organisationsnamnet finns så används den i popupknappen, annars för- och efternamn. (se organization, first_name och surname [samtliga i Customer])

Hur skall skripten skrivas eller göras för att Kund knappen skall fungera som önskat?

Senast redigerat 2015-12-16 10:18