Klagomål lämnas in i Tyskland efter iOS nya transparenspolicy

FaceBook har varit tidiga och väldigt offentliga med vad de tycker om iOS 14.5 och dess transparenspolicy. Nu när uppdateringen är släppt så börjar fler som lever på annonsintäkter att söka rättslig hjälp.

iOS 14.5 släpptes igår och tillsammans med uppdateringen träder Apples omtalade transparenspolicy i kraft. Nu har en grupp bolag i Tyskland tillsammans lämnat in ett formellt klagomål till Tysklands konkurrensmyndighet. Bolagen som alla härstammar från reklam, media och teknik hävdar i klagomålet att på grund av Apples nya policy kommer de att tappa upp till 60 procent av annonsintäkterna.

Deras advokat hävdar att detta kommer leda till att apputvecklare kommer att behöva ta betalt av användare istället för att finansieras av annonser. Liknande klagomål har lämnats in tidigare och kommer troligtvis bli fler om iOS 14.5 faktiskt visar sig påverka den digitala annonsmarknaden så kraftigt som många hävdar.

Via: Omni