HELA DETTA INLÄGG ÄR EN ANNONS FÖR WEBHALLEN

Mellandagsrean är här — håll er hemma!

2020 har inte bliv­it något van­ligt år och årets mel­landagsrea blir ock­så annor­lun­da — så pass att vi upp­ma­nar alla läsare att försö­ka hål­la sig hem­ma.

Först och främst ett stort tack till alla läsare för feed­back kring årets mel­landagsrea som onek­li­gen blir annor­lun­da. Alla tar i år ett tungt ans­var och mån­ga av oss tvin­gas sit­ta sep­a­r­erade från sina nära och kära i jul.

För dem som sit­ter isol­er­ade och vill pas­sa på att göra till­varon åtmin­stone lite roli­gare har vi tag­it fram erb­ju­dande på allt från bräd­spel och hemelek­tron­ik till kök­sred­skap för att förhopp­n­ingsvis kun­na bidra till att höja stämnin­gen där hem­ma.

Ta mig till Web­hal­lens dig­i­ta­la mel­landagsrea!

Tips för en säk­er mel­landagsrea

Även om våra fysiska butik­er håller öppet, med skärp­ta restrik­tion­er, rek­om­mender­ar vi alla som kan att stan­na hem­ma och son­dera våra erb­ju­dande i lugn och ro online. Här är några ytterli­gare tips för hur vi kan köra årets mel­landagsrea extra säk­er (oavsett butik).

  1. Beställ varor online från web­bu­tik­er istäl­let för att besö­ka fysiska butik­er

  2. Boka hem­lever­ans (Web­hallen erb­jud­er flera oli­ka alter­na­tiv för hem­lever­ans)

  3. Har du beställt paket till ombud försök att häm­ta ut paketet på tider med min­dre köer

Vi imple­menter­ade redan i hös­tas skärp­ta rik­tlin­jer och restrik­tion­er för att hål­la både våra medar­betare och er kun­der säkra under pan­demin. Här kan ni läsa mer om hur vil­ka åtgärder vi tag­it hit­tills och notera att dessa upp­dat­eras löpande efter nya direk­tiv från våra myn­digheter.

Shop­pa säk­ert och God Fort­sät­tning till er alla!

Skriven av Marcus Attefors
Kommentarer
10 svar

Ikväll håller Apple låda och mycket talar för nya iPads och förhoppningsvis blir det mycket mer. Här har vi sammanställt flera sätt att kunna se eventet och samtidigt nyttja denna plats som chatt om eventet.

Marshall är kanske mest kända för att ta fram hörlurar i alla olika klasser, men de har även multiroom-högtalare och idag skall vi titta närmare på två modeller.

För alla som väntar på iPad Pro kommer här ett lite tråkigare rykte som vi hoppas inte blir sanning även om det kanske inte rör alla modeller.

Ryktena duggar tätt inför Apples event som blir av imorgon och det lär bli ett stort event om allt som skrivs och sägs ska få plats.

På tisdag är det dags för Apple-event och ett nytt rykte har dykt upp till ytan och vi kanske får se lite mer hårdvara än vad vi först trott.

Vi har inte blivit helt bortskämda med MagSafe-tillbehör men nu börjar tillverkare sakta men säkert släppa nya produkter.