Så får du ut mest av din Apple TV 4K

Vi följer upp testet av Apple TV 4K och konstaterar att det idag är en av de bästa källorna för att strömma film och tv-serier. Men det kan kräva att du själv korrigerar en del av Apples inställningar.

Mediaspelaren Apple TV 4K släpptes i september 2017, och är därmed redan ett och ett halvt år gammal. Eftersom Apple har släppt en del uppdateringar av mjukvaran under den tiden har det hänt en del vad gäller möjligheten att få ut maximalt av den svarta lådan. Vi bad därför Geeks skärmnestor Thomas Ytterberg att guida oss igenom inställningarna för att få bästa resultat med Apple TV 4K.

Uppföljning och bildinställningar

När Apple TV 4K för första gången ansluter mot din tv kommer den att föredra en bildsignal ställd till 50 Hz. Detta är möjligtvis ett lämpligt val för dig som i första hand tar till dig ett europeiskt utbud byggt för 25 bilder i sekunden. Till exempel SVT Play. Men mindre lämpligt och rent av direkt olämpligt ifall du främst slukar filmtjänster som bygger på 24 bilder i sekunden, likt Netflix och Itunes. Men också mycket av Youtube som bygger på material i 30 eller 60 bilder/s. Risken är då stor för ryckig bild.

Är din TV kapabel att återge HDR, High Dynamic Range, kommer Apple TV 4K också aktivera HDR som standard. Då kommer allt annat material, det vill säga SDR, Standard Dynamic Range, alltid att genomgå en omvandling till HDR. Något som är mindre önskvärt av flera skäl, inte minst då att många TV-apparater inte är särskilt bra ihop med HDR och reproducerar bilden godtyckligt.

Detta var en den mest grundläggande kritiken mot Apple TV 4K när vi testade den hösten 2017. Matchar inte frekvenserna mellan HDMI-bildsignal och videon eller filmer riskerar bilden hacka och rycka. Omvandlas vanlig bild i SDR-format till HDR-format återges det med högst varierande kvalitet och ofta för mörk bild. Enda lösningen är då att manuellt ändra om videoinställningarna varje gång du växlar app eller tjänst. Vilket förstås är allt annat än idealiskt.

Apple var tack och lov oväntat snabba med att uppdatera Apple TV 4K med funktioner för att åstadkomma det som eftersträvas, det vill säga att låta bildsignalen matcha innehållet. Ändra frekvensen i bildsignalen efter frekvensen i materialet som ska visas. Aktivera HDR endast när materialet är skapat för HDR.

Starkt alternativ för filmtjänster

I efterhand kan vi konstatera att det var en bra ändring. Vi det bästa av båda världar. När matchning av innehåll väl fungerar gör det Apple TV 4K till ett av de starkaste alternativen för strömmande videotjänster. Inbyggda smart-TV-system fungerar är som regel låsta i frekvens och dynamiskt omfång, till exempel att de alltid kör i 60 Hz. Alternativa lösningar och produkter kommer mer eller mindre att tvinga dig till globala och manuella ändringar av frekvens och format. Eller inte ge några alternativ alls.

Däremot fungerar matchning av innehåll hos Apple TV 4K endast ifall apparna faktiskt utnyttjar funktionen vilket då långt ifrån alla gör. Netflix och Itunes gör detta och matchar bildsignalen efter innehållet. SVT Play och Youtube gör det inte. Därför måste du välja vilken grundläggande frekvens du vill köra för att minimera problemen med de tjänster som inte använder Apple TV 4K:s funktion för att matcha innehåll.

Exakt vilka tjänster som gör vad och fungerar på rätt sätt är en öppen fråga. Vi har här tittat på Netflix, Youtube, SVT Play och förstås film köpt och hyrd via Itunes. Vilka av de dussintals eller fler tjänster som finns och hur de gör är en öppen fråga men också en föränderlig fråga. Tjänste- och innehållsleverantörerna skulle kunna förbättra sina tjänster med den här funktionen.

Apples grundinställning för bildsignalen blir oftast en 50 Hz HDR-inställning där funktionen för att matcha innehåll är inaktiverad. Valet av 50 och 60 Hz baseras på den handskakning och utbyte av information (EDID, metadata) som sker mellan enheter med HDMI. TV:n berättar vilka signaler den tar emot och Apple TV 4K anpassar. Och de allra flesta TV med 4K-paneler hanterar också HDR-signaler. Problemet med att köra HDR och 50 Hz som grundläggande signal är flera.

Dels riskerar du med 50 Hz få ryckig bild från att bildsignalen inte går jämnt upp med bildfrekvenser om 24 från filmer eller 30 och 60 bilder/s från exempelvis Youtube. Dels är HDR-bildsignal är egentligen bara lämpligt när materialet från första början är mastrat för HDR. Eftersom den absoluta majoriteten material inte är HDR, alltså SDR, kommer en omvandling till HDR ha flera konsekvenser.

Kör Apple TV 4K alltid HDR-signal kommer den att koda om SDR till HDR vilket blir godtyckliga resultat. Godtyckligt dels från hur TV:n reproducerar HDR där det är vanligt med för ljus eller för mörk bild. Dels från hur TV:n rent tekniskt fungerar med HDR-bild. Till exempel lyser de flesta TV med maximal ljusstyrka i HDR-läge samt låser ut vissa typer av inställningar.

Det finns heller ingen kvalitetsvinst med att omvandla SDR till HDR på det här sättet, utan endast fler saker som kan gå fel på vägen. De flesta apparater, inklusive enkla budget-TV-modeller, är annars helt okey på att reproducera just SDR som SDR.

Steg 1: Välj grundläggande format, 50 eller 60 Hz

För att hantera alla appar som saknar förmågan att matcha innehåll måste du välja vilken grundinställning som orsakar dig minst problem. Och detta varierar med vilka tjänster du använder.

  • 50 Hz SDR: Ifall du främst tittar på europeiskt material och tjänster, exempelvis SVT Play där basen är 25 eller 50 bilder/s

  • 60 Hz SDR: När du tittar på strömmande film (24 bilder/s) och Youtube samt internationella tjänster där basen ofta är 24 eller 30 eller 60 bilder/s

Du bör alltså undvika HDR som format här trots att Apple TV 4K först väljer detta på egen hand. Orsaken är som skrivet ovan att det blir godtycklig inverkan på allt annat material.

Steg 2: Matcha Dynamiskt omfång

Bör vara på, ifall du har en TV som är bra på HDR-återgivning. Vilket är något man får testa sig fram hur det blir. HDR är tekniskt krävande och många TV-apparater ger för mörka eller för ljus bild när de återger HDR. Då är det oftare bättre att helt enkelt hoppa över HDR och stänga av denna funktion.

Steg 3: Matcha bildfrekvens:

Bör också vara på. För då kan appar som fungerar på rätt sätt, likt Netflix och Itunes ändra om till exempelvis 24 Hz-signal för att matcha filmens 24 bilder/s. Medan appar som inte använder funktionen fortsätter köra den grundinställningen av 50 eller 60 Hz som du valt i steg 1.

Enda anledningen till att välja bort matchning av innehåll är ifall du har en TV eller ett system som är känsligt för detta med att ändra bildsignal och ofta tappar bort sig. För när funktionen används kommer exempelvis menyer och navigering arbeta i det förvalda 50 eller 60 Hz, medan filmen växlar om till 24 Hz vilket tvingar TV:n att synka om. När det stoppar filmen och går tillbaka till menyerna synkar signalen om. Denna omsynkning kan ta flera sekunder och även krångla hos en del apparater eller kombinationer av apparater.