Android kan komma att lagra digitala körkort i framtiden

Vi har hunnit vänja oss vid tanken att lämna den fysiska plånboken hemma, och kommande Android-versioner kan låta oss göra detsamma med körkortet.

De senaste åren har allt större delar av vår vardag blivit digitaliserad, bland annat betalningar som flyttat från kreditkortet eller kontanter till digitala betalllösningar som Apple Pay, Google Pay och Samsung Pay. Utvecklarversioner av Android-projektet pekar på att samma sak kan komma att hända med körkorten framöver.

Läs också: Android "Q" – vilka är era önskemål? Den flitiga utvecklargemenskapen XDA Developers är duktiga på att gräva fram nyheter i Android-projektet, och det är utvecklare i just denna grupp som har lyckats gräva fram tecken på Googles planer för digital identitet. Avslöjandet sker i form av ett utvecklarramverk vid namn IdentityCredential som är inriktat mot att lagra just digitala identiteter som körkort.

Tydligen ska systemet låta telefonen visa hela identitetskortet, som exempelvis ett körkort, i sin helhet eller bara den del som behövs i en given situation. Systemet utformas för att vara i enlighet med de krav som ställs för ISO-standarderna runt identitet.

En referens som grävts fram i koden gäller ISO18013-5, som berör mobila körkort. Denna ISO-standard är tänkt att användas för fler digitala identitetsformer i framtiden, kanske även kommande mobila versioner av nationella pass.

Trots att Android-projektet arbetar på detta ramverk just nu ligger det sannolikt långt in i framtiden, bortom Android Q som ska presenteras framåt sommaren och släppas senare i höst. När det väl släpps som en del av Android återstår det också att se hur snabba svenska myndigheter och företag är på att godkänna digitala identiteter.

Källa: XDA Developers