Tekniken kan inte fortsätta ignorera mig

Att det finns en mångfald av erfarenheter hos de som utvecklar teknik är en grundförutsättning för att skapa bra teknik. Erfarenheter är också en nyckelkomponent för att få oss att vilja utvecklas, tänka nytt och lösa problem.

Att något anses vara neutralt eller universellt betyder i nio fall av tio att det är manligt kodat och att det är något som är framtaget för eller kan appliceras på ljushyade personer.

Att ha privilegier betyder inte att du åker genom livet på en räkmacka, att alla lyssnar på dig eller att du har massa självupplevd makt. Privilegier ligger i de små tingen, som att den elektroniska tvålpumpen reagerar på din hand, att en algoritm kan läsa av ditt ansikte och identifiera det, att kameran är gjord för att passa din hudton, att tekniken jag köper passar min kropp och mina behov, att tekniken ser mig helt enkelt.

Om man aldrig utsätts för det som inte fungerar i samhället krävs det mycket för att man ska se det. Du stöter inte naturligt i kanterna av samhället som skaver mot huden om samhället har anpassat kanterna efter dig. Det är därför omöjligt för en person, eller flera personer med samma erfarenheter, att skapa inkluderande produkter och teknik. Vi människor existerar inom ett stort spektrum med vitt skilda erfarenheter, kroppar och behov. Det är omöjligt att ensam kunna ta hänsyn till och uppmärksamma alla dessa.

Står inför stora utmaningar

Teknikbranschen står inför en jättestor utmaning. De flesta utvecklare och personer som jobbar med att ta fram teknik är personer ur en väldigt liten grupp sett till hela samhället. Det är svårt att få in kvinnor i yrket och branschen och ännu svårare verkar det vara att få dem att stanna.

Många av de stora teknikföretagen har börjat släppa mångfaldsrapporter om hur representationen på företagen ser ut. Även om det långsamt blir bättre går utvecklingen minst sagt trögt. Detta är mer än synd — det påverkar oss i grunden som samhälle. Tekniken tar större och större del i våra vardagliga liv, i vår infrastruktur och på vår jord. Vi förutsätter att den ska fungera och att den ska hjälpa oss.

Erfarenheter är allt

Mångfald inom till synes triviala kategorier som kön, hudfärg, var jag bor eller funktionsförmåga är inte viktigt för att det ska bli rättvist i någon påhittad kvot eller för att vi essentiellt sitter inne på olika förmågor. Det är nödvändigt för att vi ska skapa objektivt bättre produkter som tar hänsyn till alla som använder produkterna.

Det är viktigt för att det finns strukturer som gör att personer ur olika kategorier står inför olika utmaningar och bemöts på olika sätt i samhället. Detta leder till väldigt olika erfarenheter och detsamma gäller för en mångfald inom kategorier som ideologiskt ståndpunkt, religionstillhörighet, politisk ståndpunkt och så vidare.

Erfarenheter är det viktigaste vi har när vi utvecklar teknik för de svarar på de essentiella frågorna som får oss att vilja utvecklas, tänka nytt och lösa problem. Att jobba inom teknik är att vara en problemlösare – för att lösa problem måste man känna till dem, se dem och erkänna dem som viktiga.

Ju fler vi är som granskar och ser problem från olika vinklar ju troligare är det att vi hittar lösningar som är mer genomtänkta och inkluderande, därmed också bättre. Vi kan inte veta allt, se alla problem från alla olika vinklar eller vara allvetande, men tillsammans kan vi dela erfarenheter och behov och problemlösa tillsammans. Mångfald är viktigt för att det breddar bilden, kompetensen, erfarenheterna och minskar våra blinda fläckar. Tillsammans är vi bättre.

Skriven av Amanda Reventlid
Kommentarer
5 svar

För alla som vill ta med sina äldre högtalaranläggningar in i teknikens nutid kan Belkin snart ha en lösning för att göra dem kompatibla med AirPlay 2.

Skärmkanter krymper och skärmstorlek växer tillsammans med ny skärmteknik är några av nyheterna som förväntas komma med de nya modellerna.

Signify har uppdaterat sin populära fjärrkontroll som är utplacerade i många hem och vars jobb är att styra vår belysning.

Spotify har sedan urminnes tider känns det som ett gratisalternativ där du kan lyssna på musik men med reklaminslag.

Med macOS 10.14 fick vi möjligheten att aktivera automatisk växling mellan ljust och mörkt läge på vår Mac, men nu finns en app som tar det steget längre.

Då var det torsdag igen och det betyder ett nytt avsnitt av er Apple-doftande podd Macradion.