Är det någon som vet om/hur man konfigurerar Apple X11 så Mighty Mouse's skroll-boll funkar i alla riktningar? Skulle vara guld värt i program som Gimp, Inkscape och Scribus.

Horizontalled: Funkar över huvud taget inte.
Vertikalled: Funkar rätt bra, men är för känslig i X11-fönster (gör stora skutt bara man rör bollen något)

Jag har utan resultat letat efter motsvarigheten till XF86Config eller xorg.conf, för att där göra någon ZAxisMapping-tweek. Finns någon sådan? Andra tips?