• Oregistrerad
  • 2006-06-16 08:36

Jag har en PM G5 2x2 GHz första generationen, OSX 10.4 och en Miglia TV Mini modul för marksänd digital-TV. Det fungerar bra och jag får en bra bild såväl vid inspelning som vid "direkttittande". Problem uppstår när jag skall bränna inspelningarna till DVD. Enligt reklamen skall det vara lätt och smidigt att skicka filmen till Toast för bränning men i verkligheten har det inte varit så. Är filmen större än 4,3 Gb vägrar Toast befatta sig med den. Jag trodde, och har upplevt tidigare, att Toast kunde komprimera filerna till en passande storlek. När jag provar att exportera filmen i toastformat blir den drygt 3 Gb och bränning misslyckas på så sätt att hela skivan inte spelas eller att det blir störningar med digitala artefakter (små fyrkantiga rutor). Någon som har tips och tricks?
bosse