Har ett nätverk med två datorer. Har installerat WakeOnLan så att jag kan väcka respektive söva den andra datorn. Fungerar bra. En irriterande sak dock. Om jag anslutit den andra datorn och sedan satt den i vila, så kommer det så småningom en dialogruta där det står : "Serveranslutningen kopplades ner på grund av inaktivitet." Det enda som kan väljas är "Avsluta anslutningen". Gör man det kommer nästa dialogruta: "Bekräfta nedkoppling av server". Då kan man välja att avsluta anslutningen eller att avbryta, vilket bara leder tillbaka till den första dialogrutan.

Jag skulle vilja vara ansluten hela dagen även om den andra datorn sover den mesta tiden och data bara skickas några enstaka gånger under dagen. Går det att ordna med någon inställning?