Här finns en guide för att modifiera Windows-installationsskivan för att tillåta installation på extern USB-disk:

http://www.ngine.de/index.jsp?pageid=4176

Här är en liten extraguide för IntelMac:

http://www.xlr8yourmac.com/archives/apr06/041706.html#S20998

Hade varit fint om det hade funkat med FireWire också...