Jag jobbar som informationsansvarig på en intresseorganisation och i mitt jobb ingår att göra olika former av infomationsmaterial. Givetvis har vi ett gäng skrivare på kontoret, men alla dessa är svart-vita skrivare för att skriva ut stora mängder text billigt. Nu har jag insett att jag behöver ha någon form av färgskrivare för att kunna skriva ut provex och färgtest och liknande av vårt infomaterial innan det går till tryck och så vidare.

Så min fråga är således, vad ska jag välja för skrivare?

Kravspecen ser ut som följer:
* God färghantering
* Bra kompabilitet med mac, givetvis
* Anständigt inköpspris (10 000+ är helt uteslutet)
* Utskriftsekonomi är av liten betydelse, det är inte särskilt mycket som ska skrivas ut, utan kvalitet och färgmatchning är viktigare