Hur får jag en länk som ser så här ut i html

[<a href="text.html" target="iframe" onclick="runit(780,800)">LINK</a>

att fungera ifrån flash?
jag hade tänkt mig nåt i den här stilen:

getURL("text.html", "iframe", onclick="runit(780,800)", ); 

Anledningen är att jag har en html sida med en iframe inbedddad och jag vill att man ska kunna ladda en ny sida i iframen som skalas i enl med länken, för att slippa scrollbars. Idén är att göma en flash film på root sidan när iframen förstoras och att man sen ska kunnna förminska iframen igen och låta flash filmen bli synlig igen utan att vare sig pausa eller ladda om filmen.
Så ser skriptet ut på html sidan för justeringen av iframen:

<script>
function runit(w,h)
{
var ifr=document.getElementById("the_iframe")
ifr.style.width=w;
ifr.style.height=h;
}
</script>

e de möjligt?