Hav uppseende med en i Malmö stulen iBook med serial nr: UV44313FS87

iBook G4 (Late 2004) om man kollar MacTracker.

specs:12" 1.2 Ghz G4, 60GB HD, airport, bluetooth, 512 MB RAM, svenskt tangentbord med en hel del bokstäver bortslitna.

K h a r m s