Står i begrepp att installera trådlöst hemma. Det finns en massa förkortningar av funktioner.

Vad är nice to have och vad är need to have? Vad är senaste version och vilka funktioner är på ingående?

Finns det någonstans en lättförståelig sammanställning av olika produkter och funktioner? Jag har letat men inte hittat någon.

Bästa hälsningar
Göran