• Medlem
  • Växjö
  • 2006-01-09 11:51

När jag har kört slut på batteriet i min pb17 så pass att den försatts i sov-läge, så går det inte att väcka den på en gång när jag satt i nätsladden. Jag måste låta den ladda någon minut eller två innan jag kan väcka den till liv igen. Hur kommer det sig? Strömen går väl inte genom batteriet när man kör med sladden i? Det skall väl tom gå att köra den utan att batteriet är i (har aldrig testat)?