Adobe är på hugget och har nu introducerat InDesgin 2 och Illustrator 10. Båda kommer att kunna köras under Mac OS X. Det första kommer i början av nästa år och det senare sista kvartalet detta år.
Sedan måste Photoshop stå på tur.

Go Adobe!