Det är ju jättesmidigt att när man laddar ner en fil i safari så sparas en länk till filen i metadatan. Det gör att man i efterhand kan kolla upp var det var man hittade den där roliga bilden eller bra pdf-en. Vad som inte alls är lika bra är att när man gör äpple+i på en fil så kan man inte kopiera informationen med bland annat länken.
Efter att ha fått skriva av länkarna till några saker som kompisar ville ha så tänke jag att det måste finnas något lättare sätt att lösa det här. Efter lite pillande så resluterade det i detta lilla applescript.

1 Markera filerna som innehåller länkarna man vill ha i metadatan.
2 Kör scriptet.
3 Klistra in länken som sparats i urklipp i valfritt program.

(Med reservation för att koden kanske inte är den bästa.)

-- kMDItemWhereFroms to clipboard
-- m.beckman _at_ nangilima _dot_ net
set links to ""

tell application "Finder"
	set these_items to the selection
end tell
repeat with i from 1 to the count of these_items
	set this_item to (item i of these_items) as alias
	set this_info to info for this_item
	set link to my get_mdls(this_item)
	set start_C to offset of "\"" in link
	set link to text (start_C + 1) thru -1 of link
	set start_C to offset of "\"" in link
	set link to text 1 thru (start_C - 1) of link
	set links to links & "
	" & link
end repeat

set the clipboard to links

on get_mdls(the_file)
	do shell script "mdls -name kMDItemWhereFroms " & (quoted form of POSIX path of (the_file as Unicode text))
end get_mdls