Nedan är ett förslag på en backupstrategi för ett medelstort företag, ca 70 anställda. Datan som produceras är mest dokument och bilder. Inga gigantiska mängder. Har ni några kreativa synpunkter som kan förbättra?

Dagsbackup.
Incremental backup till disk i serverrummet.
Full backup på databaser.
Backup tas till en RAID-0 array.

Veckobackup.
Full recycle-backup av servrar till DLT-band.
DLT 40/80 bandstation, banden förvaras i brandsäkert skåp.

Veckobackupen görs måndag varje vecka
Varje veckobackup sparas 3 veckor innan banden återvanvänds

Månadsbackup.
Full recycle-backup av servrar till DLT-band.
DLT 40/80 bandstation, banden förvaras i valvet, brandsäkert.

Månadsbackup tas sista arbetsdagen varje månad.
Månadsbackuperana sparas 3 månader innan banden återanvänds.

Klientbackup.
Incremental Backup av klienter tas 1-2 ggr /vecka. Hemmappen tas med i denna backup.
Backupen lagras på disk i serverummet. Klientbackup tas i störst utsträckning på bärbara datorer där risken för dataförlust är större.

Senast redigerat 2005-12-06 15:40