• Medlem
  • Stockholm
  • 2005-11-21 17:30

Problemställning:
Jag vill kunna lagra och använda material snabbast tänkbara och stabilast via en extern HD-lösning
(Raid?) - dvs köra hela iPhotobiblioteket (20.000 bilder) samt hela iTunes-arkivet (5.000 låtar) från dessa diskar (helst med 'dubblering/spegling' så man har en aktiv säkerhetskopia). Idag är det stationära minnet/lagringskapaciteten full och att köra bildarkiv direkt från DVD/CD är alldeles för trögt och ostabilt...

Vad är snabbast; FireWire 800 ?!
Finns det något annat smart sätt att jobba med stora 'bibliotek' (förutom att rensa förstås... :-)...)

Undrar 'trångbodd' Clavius