• Medlem
  • Jönköping
  • 2002-10-07 10:31

Håller på att skapa en liggande meny i flash m.h.a. xml. Har än så länge <MAIN> objekt och de underliggande <SUB>, men om jag vill ha ett menyobjekt under ett <SUB> objekt, vad heter det då?