Min PB G4 400 MHz OS 10.3.9 äter hårddisken. Utan att jag har använt Photoshop.
Vanligtvis ledigt 1,5 GB, nu 483 MB. Vad händer?