Läs hela nyheten här:

http://www.macpro.se/?p=3090