Java-plugin

Tråden skapades och har fått 4 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1
  • Oregistrerad
  • 2002-04-10 12:24

Java fråga:

Sun har tagit fram något som de kallar Java-plugin. Den gör så att det går att köra Javakod i webbläsaren (vilket i och för sig fungerade tidigare också). Denna plug finns enbart till Windows.
Min fråga är vad pluggen har som inte fanns innan? Går det lika bra att köra koden utan pluggen?

Nu är jag kanske ute o seglar, men är det inte så att MS tog bort javastödet i XP? Och att man därmed måste ta hem och använda Suns plugin?

Java pluginen är nog tänkt att ge lite exta features också.. exempelvis har jag för mig att den kan uppdatera JVM:en automatiskt...

  • Oregistrerad
  • 2002-04-10 17:41

Frågan är om en Java-lösning kan vara specialgjord att enbart fungera via en Java plugin. Eller vad betyder koden nedan:

<OBJECT classid="clsid:8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93"
WIDTH = 760 HEIGHT = 465 codebase="http://java.sun.com/products/plugin/1.3/jinst...">
<PARAM NAME = CODE VALUE = "com.palasso.er.client.IRApplet.class" >
<PARAM NAME = CODEBASE VALUE = "/palasso" >
<PARAM NAME = ARCHIVE VALUE = "egenrapportering/PalERClient.jar, PalGemClient.jar" >
<PARAM NAME="CACHE_ARCHIVE" VALUE="Egenrapportering">
<PARAM NAME="CACHE_OPTION" VALUE="no">

<PARAM NAME="type" VALUE="application/x-java-applet;version=1.3">
<PARAM NAME = portnummer VALUE ="7101">
<PARAM NAME = servletportnummer VALUE ="">
<PARAM NAME = servlethost VALUE = "hoddgoda.dc.kau.se">
<COMMENT>
<EMBED type="application/x-java-applet;version=1.3" java_CODE = "com.palasso.er.client.IRApplet.class" java_CODEBASE = "/palasso" java_ARCHIVE = "egenrapportering/PalERClient.jar, PalGemClient.jar" java_CACHE_ARCHIVE = "Egenrapportering" WIDTH = 760 HEIGHT = 465 portnummer = "7101" servletportnummer ="" servlethost = "hoddgoda.dc.kau.se" pluginspage="http://java.sun.com/products/plugin/1.3/plugi..."<NOEMBED></COMMENT>

I OSX finns ju ett inbyggt stöd för java vilket gör att det går att se java i IE, men för att kunna se det i Netscape (ev. andra webläsare också) behövs en plug-in som heter MRJPluginCarbon och finns på www.versiontracker.com/macosx/

1
Bevaka tråden