• Oregistrerad
  • 2005-09-29 22:45

har fått fått ett "Redknows Sonic traveller guide" -kit för Palm, som endast funger för
Win, finns det något program för OsX där man kan änvändaGPS mottagaren och palmen (T3)
ihop med Osx ?