• Oregistrerad
  • 2001-09-04 21:57

Jag skrev följande till RSV:

Citat:

När kommer eSKD att funka mot MacOS?

Och fick följande svar:

Citat:

Orsaken till den inskränkning Du tar upp, är att vi har kravet på oss att
elektroniskt signera det data som skickas in, och signerings-
programvaran finns i dagsläget endast för Windows-plattformarna.
Vi är också beroende av PC-programvara för nertankning av
klient-certifikat, och även denna programvara är utvecklad för Windows.

Om browsrarna i framtiden förses med generell funktionalitet för
klient-certifikat och signering, eller om de programvaror som finns
på marknaden portas till andra plattformar, kan jag inte se något problem
att med tiden öppna eSKD för icke-Windows-plattformar.

För närvarande pågår en stor upphandling för elektroniska ID-handlingar och
signaturer som skall bli gemensamma för bl.a. många myndigheter. I denna
upphandling kommer tjänster för certifikatutgivning och signering att
finnas med. Då upphandlingen pågår vet vi inte vad som kommer att ingå i de
avtal som sluts men vi hoppas att programvara som stöder Macintosh (och
andra icke-windows plattformar) kommer att finnas med i det utbud som då
blir tillgängligt. Det kommer då att bli möjligt att lämna eSKD även för de
som inte kör Windows.

Hur svårt skall det vara att fixa detta? Här finns uppenbarligen pengar att tjäna

/Micke Seid