TouchCAD 3.5.0 släppt
Svenska TouchCAD 3.5 är ett program för modellering av fria och komplexa former i 3D, i kombination med utbredning till platta produktionsklara ytor. TouchCAD är därför i en klass för sig vid design och produktion av objekt tillverkade av skivmaterial som tyg, plåt, plast, plywood, papp, etc. TouchCAD kan även generera utbredningar av högupplösta bilder applicerade på 3D modeller.

Användningsområden
TouchCAD används för arkitektur, industridesign, båtdesign, segel, till utställningar och reklam, för
plåtdetaljer, scenografi, skulpturer, till tygbaserade objekt exempelvis reklamballonger, tält, soltak,
kapell och så vidare. Man kan tycka att alla dessa olika användningsområden inte har mycket gemensamt. Den gemensamma nämnaren är dock att de alla är tillverkade av ursprungligen platta material, som satts ihop till en 3D-form. Användarna finns numer i hela 32 länder.

Länk mellan 3D och utbredning
I motsats till andra produkter på marknaden har TouchCAD en dynamisk länk mellan 3D-modellen
och dess utbredda form. Denna länk reducerar dramatiskt tiden det tar att omvandla en 3D-modell på skärmen till något som går att bygga rent fysiskt. De utbredda delarna kan optimeras för att passa en given materialbredd och eller –längd och kan läggas ihop, vridas och vändas för att på bästa sätt utnyttja materialet. Allt med bibehållen länk till 3D-
modellen.
Utbredda delar kan också göras helt klara för produktion genom att lägga till överlapp/sömsmån, koordinater för förenande linjer och skärkonturer, automatisk panel- och punktnumrering, passmärken och så vidare.

Bildutbredning
En ny funktion är att bilder kan appliceras på komplexa 3D-former och därefter breda ut dessa
former med skalenliga bilder. Bland användningsområdena märks reklamballonger, segel, 3D-
former till mässor och evenemang, skulpturer, fotorealistiska skalmodeller, mm. Allt helt eller
delvis bestående av förlackerad paneler i färg. Bilder upp till väl över 50 millioner pixlar kan
produceras, och skulle det inte räcka så går det att köra bilderna i steg i valfri ordning.

Andra nya funktioner
Andra nyheter: Förbättrad dynamisk sektionering, nödvändigt för exakt formning av komplexa for-
mer, som exempelvis båtskrov. Nya funktioner för att analysera jämnheten på en form. Stöd för utbredning av dubbelkrökta ytor och beräkning av de spänningar som uppkommer. Flera nya sätt att visa 3D-modeller för att ytterligare förbättra yt- och formkontrollen. Förbättrade funktioner för
redigering av 3D-modeller, t.ex. genom att kunna dra 3D kontrollpunkter åt vilket håll som helst och från vilken vy som helst. Markeringsboxen har också förfinats för att tillåta skalning, rotation, skevning, deformation osv., utan att behöva byta verktyg.

Import / Export
På import och exportsidan så stödjer nu TouchCAD DXF, DXF-AAMA som används av många skärmaskiner inom textilindustrin, HPGL som används av många vinylskärare, STL för 3D-fräsning, VectorWorks -script, VRML, GHS som används av många båtdesignprogram för hydrostatiska beräkningar, ASCII punkter, Sails Science Plotmaker, Artlantis, och utbredda bilder i de vanligaste använda bildformaten.

Nya utbildningsfilmer
TouchCAD levereras med väl över tre timmar utbildningsfilmer i QuickTimeformat. Många av dessa
filmer kan också ses på TouchCAD’s hemsida ( www.touchcad.com -> Training). Där finns filmer som dels visar grunderna, men också många praktiska exempel. En del av dessa filmer visar ganska komplexa modeller och sker i högt tempo, men visar ändå i stort sett hela processen. Det är därför möjligt att följa dessa parallellt i programmet om man kör dem i korta steg. Några exempel: Båtskrov och båtdesign (16 minuter). Bilkaross (21 minuter). En mänsklig form (11 minuter). Hus och terrängmodell (9 minuter). Plåtdetaljer och utbredning. Återskapa former från mätpunkter. Segeltak. Modellering baserat på högupplösta bakgrundsbilder och så vidare.

TouchCAD data
TouchCAD finns för både Mac (Classic och OSX) och Windows (W2000 and XP) och även på svenska. En licens är oberoende av plattform och filerna kan utbytas mellan de olika systemen.

Mer info finns på www.touchcad.com

Stockholm, September 2005

Lundström Design,
Claes Lundström