Fattigmansbredbandet ADSL skall ryckas upp,
se artikel i Ny Teknik

http://www.nyteknik.se/pub/ipsart.asp?art_id=26306