Jag har en sajt som använder sig av sessions, vilket fungerar utan problem?nästan? Om jag inkluderar en php-fil som genererar en jpeg-bild med korrekt header i en <img src="createjpg.php? och i denna php-fil anropar sessions tror apache att det är den själv som har öppnat filen och inte användaren som har en session varvid sessionen inte existerar? Är ni med?

D v s, om jag öppnar filen createjpg.php så kan den läsa min session. Men om den däremot öppnas via en img-tagg verkar apache tro att det är jag som öppnar förstasidan där img-taggen finns med, men själva anropet i img-taggen tror apache att den gör själv, varvid sessionen inte existerar i createjpg.php när den exekveras?

Eller jag tror det är på grund av detta sessionen inte fungerar i createjpg.php-koden? Så min fråga är hur jag i createjpg.php som körs via en img-tagg skall kunna kolla min session och se om jag är inloggad eller icke??