• Medlem
  • International user
  • 2005-08-19 16:26

Jag har problem med att referera till en specifik rad i en 'table view' i AppleScript Studio. Följande kod fungerar när man refererar till en rad någon klickat på

-- Alla objekt är döpta till 'test'. Enklast så och fungerar bra.
set MyDataRow to selected data row of table view "test" of scroll view "test" of window "window1"
set a to content of data cell "test" of MyDataRow

Men när jag vill referera till en rad som ingen klickat på, t.ex. rad 5 så kan jag inte förstå hur man refererar till just den raden. Följande kod FUNGERAR INTE

-- Försök att referera till rad 5 med 'data row 5'
-- Nedanstående rad genererar  error
set MyDataRow to data row 5 of table view "test" of scroll view "test" of window "window1"

Tips någon?