[javascript] Texten ska skaka vid "hover"

Tråden skapades och har fått 2 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

http://www.hypergurl.com/shakingtext1.html

Jag är ute efter att få en text att skaka när jag har muspekaren över den. Det skall alltså se ut som i exemplet ovan, fast enbart när muspekaren är på den.

Jag har en css-mall där texten ifråga ligger som .topmenu

<html>
	<head>
		<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<title>shake on mouseover</title>
		<script type="text/javascript" language="javascript" charset="utf-8">
		// 
			var ie=document.all?1:0;
			var ns6=document.getElementById&&!document.all?1:0;
			var ns4=document.layers?1:0;
			var posleft=1; // change to numbers of pixels to chake (more is wider)
			var idoftrembleobject="trembletext";
			var trembleobject;
			var timer = null;

			function starttremble() {
			  if (ie || ns4 || ns6) {
			    if (ie) {
			      trembleobject=eval("document.all."+idoftrembleobject+".style")
			    }
			    if (ns6) {
			      trembleobject=idoftrembleobject
			    }
			    if (timer == null) {
			      timer = setInterval("dotremble();", 20);
			    }
			  }
			}
			
			function dotremble() {
			  posleft*=-1
			  if (ie) {
				  trembleobject.posLeft+=posleft 
			  }
			  if (ns6) {
				  var newpos=parseInt(document.getElementById(trembleobject).style.left)+posleft
			    document.getElementById(trembleobject).style.left=newpos
			  }
			}
			
			function stoptremble() {
				if (timer != null) {
				  clearInterval(timer);
				  timer = null;
				}
			}			

		// 
		</script>
	</head>
	<body bgcolor="#FFFFFF">
		<div id="tremblebox" style="position:relative"> 
			<span id="trembletext" style="position:absolute;left:10px;top:30px;" onmouseover="starttremble();" onmouseout="stoptremble();">
				Look Here! This is your shaking text!
			</span>
		</div>
	</body>
</html>

Jag ändrade startkoden lite och lade till stopkod.
Använd "onmouseover" och "onmouseout" som i koden över så ska det nog funka fint. Lycka till.

Vill man ha liknande effekter är annars script.aculo.us oumbärligt. Dels får man en massa effekter (bland annat just skak) helt "gratis" och dels får man med en massa annat som ajax och dra&släpp på köpet, riktigt portabelt dessutom. Det är baserat på Prototype-biblioteket så det är fullt med andra funktioner som gör JS-kodande otroligt mycket enklare och smidigare. Skriver numera aldrig en rad JS utan att först ha importerat script.aculo.us

1
Bevaka tråden