Försöker koppla ihop två datorer (en med Tiger och en med OS 9.2) och det fungerar inte. Efter många om och men lyckades 9.2-datorn dyka upp på Tiger-datorn men det gick inte att få igång det hela eftersom det var fel (på) AFP....nånting.

Vill kopiera över en del filer från 9.2-datorn för att kunna rensa den.

Går det att få ihop dem? Hur?