• Oregistrerad
  • 2005-08-09 15:44

Jag håller på och försöker göra ett arbetsflöde i Automator som ska göra detta:

  1. Kopiera markerade filer i Finder till ~/Sites/dump/

  2. Ändra ägargrupp på filerna till www

  3. Kopiera första filnamnet och ändra om sökvägen så den blirwww.minadress.com/~användare/dump/filenoch lägg in det i klippminnet

Jag fick problem med moment 2 och 3:
För att ändra ägargrupp på filerna så gjorde jag ett AppleScript:

on run {input, parameters}
	repeat with i from 1 to length of input
		set x to item i of input
		tell application "Finder"
			set group to "www"
		end tell
	end repeat
	
	return input
end run

Men det funkar inte, säger att den inte kan sätta gruppen till "www" och jag vet att i Finder så måste man ange lösenord för att göra detta. Hur kan man få den begära lösenord?
Andra saken jag har problem med är att ändra sökvägen till filen så att det blir en URL.
Någon som har lust att hjälpa mig?

Edit: jag fixade gruppändringen, hade glömt att berätta vilken fil som skulle ändras "set group of x to "www"", nu är det bara sökvägsändringen kvar.