• Medlem
  • International user
  • 2005-08-05 08:59

crontab i 10.4 ser något annorlunda ut i 10.4 än i 10.3. Variablerna för environment (SHELL, PATH, HOME) är borttagna. Behövs de inte längre eller måste man lägga in dom för att vara säker på att crontab ska fungera rätt. cron/crontab fungerar ju trotts allt även i 10.4

OBS! Inga svar om att allt är flyttat till lauchd och man ska använda den istället, tack.