Har mozilla slutat att utveckla Netscape för mac os 10.4.

rolloq