• Medlem
  • Stockholm, Sweden, Sweden
  • 2005-06-05 20:34

Köpte en ExtendAir direct till en Airport Extreme basstation. Jag avser försöka få kontakt mellan två (trä-)hus med kanske 80 meters avstånd.

I förpackningen kommer antennen ut med en kabel (på dryga metern) direkt från antennen. Nu till det intressanta. Jag hade tänkt mig att denna skulle pluggas in direkt i Airporten, men bifogat finns också en svart antennkabel, som har en han- och honkontakt i ändarana och såvitt jag ser borde fungera som en "förlängningskabel". I den knapphändiga instruktionen som följer med anges tydligt (med asterisk) "In the EU the use without the black cable is illegal!"

Vad gör kabelfanskapet? Får man bättre prestanda UTAN att använda kabeln? (För den som undrar - nätverket kommer att sättas upp mellan två hus, som i övrigt har flera kilometer till närmsta granne, så jag anser mig med lugnt samvete kunna bryta mot eventuella radioeffektsbegränsningar...)