Nu finns det RSS-feed till macborsen.se. Själva RSS:en har den här adressen:
http://www.macborsen.se/rss/