Bakgrund
Litet företag med varierande antal arbetare, 4-12 personer. 2 Kontor.

Lokal 1:
filserver, webserver, mail. Arbetsstationer för video. Kontroll över nätverket och utrustning, 10 Mbit ADSL, fast IP.

Lokal 2:
enklare filserver med personlig fildelning. Arbetsstationer för video, ordbehandling, administration. Delad nätverk med andra företag, ingen kontroll över utrustning, 10 Mbit ADSL, fast IP.

Skall flytta över alla delade dokument till filserver i Lokal 1. Tar bort filserver i lokal 2 med personlig fildelning. Alla behöver tillgång till dokumenten på filservern i Lokal 1, både internt Lokal 1, externt Lokal 2 och ute på fält. Ibland måste vi även skyffla över videomaterial. Idag finns Netgear FR114P på plats i Lokal 1. Med den har vi endast 1 aktiv VPN tunnel.

Vi behöver en ny VPN Firewall, en som kan växa, men ändå inom rimliga budgetgränser. Vi kommer att budgetera 10-15000 kr på denna uppgradering. Billigare skadar inte förstås, Vill gärna ha någon form av redundans, typ Netgear FVS124G, med 2 WAN portar. (Om denna fungerar vet jag icke.)

- Vad är bäst på marknaden nu?
- Något man bör ha, tänka på?
- Netgear har fungerat tidigare för oss, skall vi fortsätta med det eller gå med något annat?
- Det finns några svenska tillverkare av firewalls, bl a Halon & Clavister, erfarenheter, något att köpa?
- För att kunna skyffla videomaterial internt i nätverket kommer vi uppgradera oss till iallafall en Gigabit switch, har det någon inverkan på köp av firewall?

Många frågor, från en nätverksbaby. Learning by doing.

Tackar för alla svar.

Senast redigerat 2005-06-01 09:27