Är det någon som vet varför det ska vara så svårt att integrera Netware i OSX. För att komma åt Windowsservrar behöver jag ju ingen separat programvara numera, men för att komma åt Novellservrar behöver jag ett program som dessutom inte utvecklas av Novell utan ett annat företag. Programmet är dyrt och inte kompatibelt med Tiger. Kommer ny version i höst, lovar man, men uppgraderingen kommer att kosta. Sitter i ett nätverk som domineras helt av windowsburkar och där alla servrar är Novell. Jag vet att man kan slå på Mac-kompatibiliteten i serverprogramvaran, men det går inte hem hos dataavdelningen...