• Medlem
  • Stockholm
  • 2005-05-26 10:51

Jag arbetar med ett program (ett visualiseringsprogram utvecklatt av Naval Research Laboratory i USA kallat SIMDIS) som ursprungligen är framtaget för div UNIX-plattformar, bl a Solaris. Sedan ett par år tillbaka finns det även en Windows-version av detta. Programmet är relativt stort, 100 MB i installlationsfil och använder till hög grad OpenGL för grafikpresentationen.

Jag har idag inte tillgång till källkoden, men kan ev få detta. Frågan är om det ens är värt att försöka, men finns det några goda förutsättningar att kompilera om detta för OS X och PowerPC? Ett Aqua-program vore naturligtvis att föredra men i ett första steg är grafik genom X11 (så länge den blir OpenGL och hårdvaruaccelererad) fullt acceptabelt.

Hur svårt är detta?