Javascript-problem, focus()

Tråden skapades och har fått 1 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Hej, har fått ett problem som jag inte kan hitta någon lösning till, den enda "lösningen" jag hittat var att lägga window.focus() i en setTimeout, men det genererade bara ett nytt fel.

Firefox 1.0.3 mac:
Fel: [Exception... "'Tillstånd nekades att hämta egenskap XULElement.selectedIndex' when calling method: [nsIAutoCompletePopup::selectedIndex]" nsresult: "0x8057001e (NS_ERROR_XPC_JS_THREW_STRING)"
line 63

obj_calwindow = window.open(
		'calendar.html?datetime=' + this.dt_current.valueOf()+ '&id=' + this.id,
		'Calendar', 'width=210,height='+(this.time_comp ? 215 : 200)+
		',status=no,resizable=no,top=200,left=200,dependent=yes,alwaysRaised=yes'
	);
	obj_calwindow.opener = window;
	obj_calwindow.focus()

Sista raden är line 63.

Det löste sig.

Jag hade onClick på ett input text-fält temporärt när jag jobbade och när jag ändrade till en bild försvann felet. Jag antar att det handlade om att den inte ville flytta fokuset när det låg på input-fältet. Eller nåt.

1
Bevaka tråden