• Medlem
  • Sundsvall
  • 2005-05-23 16:13

Denna nyhet finns överallt på nätet nu men för de som inte sett det har Steve Jobs visat nästa iTunes på en konferens i San Diego. Den viktigaste nyheten är stöd för podcasting direkt i iTunes och i iTMS.

Uppdateringen ska komma inom 60 dagar.

Läs mer: http://radar.oreilly.com/archives/2005/05/podcast_support.html