Nu öppnar Studentkortet Apple Store för innehavare av studentkortet.

Enligt studentkortet ges följande rabatt:

Som Studentkortsinnehavare erbjuds du studentrabatter på upp till:
• 10 % på Apples datorer
• 10 % på iPod
• 8% på iPod mini
• 50 % på Apple-program
• 17 % på Apples tjänster

Mer info hos Studentkortet: http://www.studentkortet.se/default.ns?lngItemID=558